top of page

PRESS & PUBLICITY

PRESS & PUBLICITY

รายการคมธรรมประจำวัน

ถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาราม ได้กล่าวถึงครูปุ๊กในฐานะผู้เขียนบทความหัวข้อ "สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก่อนอายุ 8 ขวบ" โดยท่านได้นำเนื้อหาของบทความดังกล่าวมาเล่าให้พ่อแม่ทั่วประเทศเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ และวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจค่ะ

 

ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นพระที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบสร้างคนจากครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง และบทความในหัวข้อ "สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก่อนอายุ 8 ขวบ" เป็นบทความที่ท่านให้ความสำคัญถึงประโยชน์ต่อการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ค่ะ

 

ครูปุ๊กขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้า และขอขอบพระคุณทีมงาน "คมธรรมประจำวัน" ในรายการเช้านี้ที่หมอชิต มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ที่ติดตามการทำงานของ Play Academy และให้เกียรติแก่ ครูปุ๊ก-เด็กๆ ให้เป็นสะพานส่งต่อสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมไทยต่อไปค่ะ

รายการรักลูกให้ถูกทาง

ครูปุ๊ก Play Academy Feat. คุณลอร่า - ศศิธร วัฒนกุล

ครูปุ๊ก Play Academy Feat. คุณไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

bottom of page