PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

 

PRESS & PUBLICITY

ALL PROGRAMS

ABOUT US

PROGRAMS

0

PRODUCTS

PAYMENT

PlayAcademyThailand.com - Favicon.003.pn

Bangkok Bank, The Circle Ratchapruk

Account Name : Play Education (Thailand)

Account No. : 089-7-08595-7

POLICIES

SUPPORT

FOLLOW US

  • Facebook
  • YouTube

CONTACT US

  • Call
  • Inbox
  • LINE
  • EMAIL

Call Center : 083-596-5596, 02-019-8856

Email : PlayAcademyThailand@gmail.com

Website : www.PlayAcademyThailand.com

LINE ID : @playacademy

ADDRESS

  • Google Maps

PLAY EDUCATION (THAILAND) CO., LTD.

The Circle Ratchapruk (Room B3)

39 Ratchapruk Rd. Bangramard

Talingchan Bangkok 10170

PRESS & PUBLICITY

รายการคมธรรมประจำวัน

ถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาราม ได้กล่าวถึงครูปุ๊กในฐานะผู้เขียนบทความหัวข้อ "สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก่อนอายุ 8 ขวบ" โดยท่านได้นำเนื้อหาของบทความดังกล่าวมาเล่าให้พ่อแม่ทั่วประเทศเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ และวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจค่ะ

 

ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นพระที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบสร้างคนจากครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง และบทความในหัวข้อ "สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก่อนอายุ 8 ขวบ" เป็นบทความที่ท่านให้ความสำคัญถึงประโยชน์ต่อการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ค่ะ

 

ครูปุ๊กขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้า และขอขอบพระคุณทีมงาน "คมธรรมประจำวัน" ในรายการเช้านี้ที่หมอชิต มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ที่ติดตามการทำงานของ Play Academy และให้เกียรติแก่ ครูปุ๊ก-เด็กๆ ให้เป็นสะพานส่งต่อสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมไทยต่อไปค่ะ

รายการรักลูกให้ถูกทาง

ครูปุ๊ก Play Academy Feat. คุณลอร่า - ศศิธร วัฒนกุล

ครูปุ๊ก Play Academy Feat. คุณไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ