Semester Break Activities

กิจกรรมปิดเทอม

สถาบัน Play Academy เปิดรับสมัครเด็กอายุ 5.6 - 9 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ EF และทักษะชีวิต (รุ่น 17) ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 13 พ.ค. 65 นี้

ค่ายแห่งสติ : เพื่อรู้ ตื่น และเบิกบาน เป็นค่ายพัฒนาทักษะ EF และทักษะชีวิตที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการบ่มเพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การวางแผน การแก้ปัญหา ไหวพริบ การทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มเชิงจิตวิทยา การควบคุมอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง สมาธิ และการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

กิจกรรมตลอดค่ายเน้นการให้เด็กได้ลงมือทำจริง เกิดประสบการณ์ตรง ได้ไตร่ตรองใคร่ครวญตกผลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และต่อยอดในการใช้ชีวิตจริงต่อไป

ข้อมูลสำคัญของค่ายแห่งสติ

 

 • เป็นค่ายเช้า - เย็น (ไม่ค้างคืน)
   

 • จัดกิจกรรมรอบละ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 09:30 - 15:00 น.
   

 • รับเด็กรอบละ 8 คนเท่านั้น
   

 • กิจกรรมหลักจัดขึ้น ณ สถาบัน Play Academy เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ (4 วัน)
   

 • กิจกรรมวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ จัดขึ้น ณ บ้านนาดี บางบัวทอง จ. นนทบุรี (1 วัน)
   

 • ออกแบบโปรแกรมและดำเนินกิจกรรมโดยนักสุขภาพจิตเด็ก นักจัดกระบวนการเรียนรู้ และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะ EF และ Life Skills

09 ค่ายแห่งสติ-รุ่นที่-17 jpeg.png

รอบการจัดกิจกรรม

 

กิจกรรมจัดขี้นทั้งสิ้น 7 รอบ ดังต่อไปนี้

 

รอบ 1 : วันที่ 21 - 25 มี.ค. 65

รอบ 2 : วันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 65

รอบ 3 : วันที่ 4 - 8 เม.ย. 65

รอบ 4 : วันที่ 18 - 22 เม.ย. 65

รอบ 5 : วันที่ 25 - 29 เม.ย. 65

รอบ 6 : วันที่ 2 - 6 พ.ค. 65

รอบ 7 : วันที่ 9 - 13 พ.ค. 65

สถานที่จัดกิจกรรม

 

 • กิจกรรมหลักจัดขึ้น ณ สถาบัน Play Academy เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ (4 วัน : จ. อ. พฤ. ศ.)
   

 • ที่ตั้ง : สถาบัน Play Academy ตั้งอยู่ ณ โครงการ เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  Google Map )
   

 • กิจรรมเบิกบานกับวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ จัดขึ้น ณ บ้านนาดี บางบัวทอง นนทบุรี (เฉพาะวันพุธ) มีบริการรถรับ - ส่ง
  Google Map )

ค่ากิจกรรม (Activity Fee)

 

ค่ากิจกรรม 8,900 บ. รวมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว (ค่ากิจกรรมทั้งในและภายนอกสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน นม ผลไม้ น้ำดื่ม ค่าเดินทาง)

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครภายในวันที่ 10 มี.ค. 2565 นี้

 

 • สมัคร 1 คน รับส่วนลดทันที 1,000 บ. จาก 8,900 บ. เหลือชำระ 7,900 บ.
   

 • กรณีสมัครพร้อมกัน 2 คน (พี่น้องหรือเพื่อนชวนกันมา) ชำระเพียงคนละ 7,500 บ.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

 

 1. พูดคุยโดยตรงกับครูปุ๊ก โทร. 083 596 5 596 หรือคลิกปุ่ม Call Center ด้านล่าง (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08:30 - 21:00 น.)
   

 2. สอบถามทาง Play Academy Official Line โดยการเพิ่มเพื่อน ค้นหาคำว่า @playacademy หรือคลิกปุ่ม Official LINE ด้านล่าง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

 

 1. พ่อแม่หรือผู้ปกครองแสดงใบรับรองการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป
   

 2. ส่งผลตรวจ ATK ของเด็กสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นผลที่ตรวจในวันอาทิตย์ และวันพุธ
   

 3. เพื่อรักษา Social Distancing ขอความร่วมมือพ่อแม่หรือผู้ปกครองส่งบุตรหลานบริเวณหน้าสถาบันเท่านั้น จะเข้ามายังสถาบันเพื่อรับเอกสารสำคัญในวันแรกโดยเรียกตามบัตรคิว และเข้ามาอีกครั้งเพื่อฟังการประเมินกิจกรรมเด็กทุกวันหลังกิจกรรมประจำวันเสร็จสิ้น โดยทางสถาบันจะจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างไว้เพื่อสุขอนามัยของทุกคน

รู้ความหมายของสิ่งที่ทำ ตื่นจากปัญหาเพราะคิดเป็น

เบิกบานกับวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ

พัฒนา EF ในค่ายแห่งสติเพื่อรู้ ตื่น และเบิกบาน