top of page

PRESS & PUBLICITY

ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบัน Play Academy ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนด้านการพัฒนาเด็กและสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรพูดคุยในรายการดังต่อไปนี้

รายการคมธรรมประจำวัน

PlayAcademyThailand.com - ปกวิดีโอ.001.png

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาราม ได้กล่าวถึงครูปุ๊กในฐานะผู้เขียนบทความหัวข้อ “สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก่อน 8 ขวบ” ในรายการเช้านี้ที่หมอชิต

รายการคนสู้โรค ช่อง Thai PBS
การฝึกความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก

PlayAcademyThailand.com - ปกวิดีโอ.002.png

ครูปุ๊ก Play Academy ในรายการคนสู้โรค ช่อง Thai PBS

การฝึกความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก

รายการคนสู้โรค ช่อง Thai PBS
พัฒนาการเด็กในยุค Covid ครองโลก

PlayAcademyThailand.com - ปกวิดีโอ.003.png

ครูปุ๊ก Play Academy ในรายการคนสู้โรค ช่อง Thai PBS

พัฒนาการเด็กในยุค Covid ครองโลก

ครูปุ๊ก Play Academy Feat.
คุณลอร่า - ศศิธร วัฒนกุล

PlayAcademyThailand.com - ปกวิดีโอ.005.png

ครูปุ๊ก Feat. คุณลอร่า - ศศิธร วัฒนกุล (รายการ Play Academy Parenting Talks) พูดคุยกับคุณแม่นักสื่อสารมวลชนและนักการศึกษาถึงการพัฒนาทักษะชีวิตลูก และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกวัยรุ่น ประกอบด้วย 5 ตอน ดังต่อไปนี้

 

EP. 1/5 : อิคิไกของชีวิต (ความหมายของการมีชีวิตอยู่)

EP. 2/5 : จากครอบครัวต้นทางสู่ Wattanagool Family

EP. 3/5 : Attachment ที่สร้างได้จริง

EP. 4/5 : พ่อแม่คือผู้สร้างโลก

EP. 5/5 : ทักษะชีวิตที่พ่อแม่ต้องบ่มเพาะให้ลูก

ครูปุ๊ก Play Academy Feat.
คุณไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

PlayAcademyThailand.com - ปกวิดีโอ.004.png

ครูปุ๊ก Feat. คุณไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ (รายการ Play Academy Parenting Talks) พูดคุยกับ CEO แห่ง Startdee หรือห้องเรียนแบบ Netflix ในหัวข้อ ทางเลือกและทางรอดของการศึกษาไทย

บทสัมภาษณ์ครูปุ๊กใน The Cloud

ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร ให้สัมภาษณ์ลงใน The Cloud คอลัมน์ The Entrepreneur เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565
 

bottom of page