top of page

Knowledge

ไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกมีปัญหาแล้วค่อยประเมินพัฒนาการ


ไม่ต้องรอให้ลูกมีปัญหาแล้วค่อยประเมินพัฒนาการ


- เด็กที่มีประวัติพัฒนาการเป็นปกติ ควรประเมินพัฒนาการทุก 6 เดือน

.


- เด็กที่เคยมีประวัติปัญหาด้านพัฒนาการ ควรประเมินพัฒนาการทุก 4 เดือน หรือตามที่แพทย์เห็นสมควรนัดหมายประเมินซึ่งอาจเป็นทุก 2 เดือน

.


- การประเมินพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอช่วยเฝ้าระวังความผิดปกติของพัฒนาการได้ พ่อแม่สามารถส่งเสริม และช่วยเหลือลูกได้ทัน ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page