top of page

PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

PRODUCT DETAILS

[ วิดีโอแนะนำสินค้า ]

 

รายละเอียดเกี่ยวกับเกม

 

1. ฝึกทักษะด้าน :

 

(1) ฝึกทักษะการวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ

 

(2) พัฒนาความจดจ่อและสมาธิ

 

(3) ฝึกความอดทนต่อความคับข้องใจ

 

(4) ฝึกความพยายามและฝ่าฟันอุปสรรค

 

(5) เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง

 

2. สำหรับเด็กอายุ 8 ปี-ผู้ใหญ่

 

3. เป้าหมายของเกม : ให้ลูกเหล็กไหลลงในตำแหน่งสีแดง

 

4. จำนวนผู้เล่น : 1 คน

 

5. เกมประกอบด้วย

 

- กระดาน

- แท่งพลาสติก 9 แท่ง

- แท่งพลาสติกที่เป็นเป้าหมาย

- ลูกเหล็ก 3 อัน

- การ์ด 60 ใบ

 

6. วิธีการเล่น

 

(1) เลือกการ์ดมา 1 ใบ และต่อแท่งพลาสติกออกมาตามรูปในการ์ด

 

(2) วางแผนเส้นทางให้ลูกเหล็กไหลลงไปยังเป้าหมายสีแดงให้ได้ โดยใช้แท่งพลาสติกตามสีที่โจทย์กำหนดให้ครบทุกชิ้น

 

7. หมายเหตุ : กรุณาสังเกตแนวตั้ง/แนวนอนในการ์ด

 

8. ผู้ปกครองสามารถคลิกดูวิดิโอสาธิตวิธีการเล่นได้ค่ะ

 

[ วิดีโอแนะนำสินค้า ]

Gravity Maze

฿1,350.00ราคา
    bottom of page