PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

BLOG > POST

ค้นหา

คุณค่าที่ประจักษ์ในตัวเรา

“การเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้คนๆหนึ่งมีชีวิตที่พุ่งไปข้างหน้า ไม่จมกับความทุกข์นานเกินไป ไม่เป็นทาสจากการตัดสินของผู้อื่น องอาจ สง่าผ่าเผย คมในฝักและไม่ต้องร้องขอการยอมรับจากใคร”เมื่อเดือนที่แล้ว ครูเข้าสอนเด็กกลุ่มอายุ 7 – 9 ขวบ จำนวน 4 คน หลังจากที่ได้อธิบายขั้นตอนการลงมือทำกิจกรรมแรกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน ครูสังเกตเห็นสีหน้าของเด็กบางคนที่รู้สึกไม่มั่นใจ อาจรู้สึกว่ายาก ซับซ้อน เราไม่น่าจะทำได้และใจฝ่อ ครูจึงใช้โอกาสนี้ส่งเสริม Self-esteem (เห็นคุณค่าในตนเอง) ให้กับเด็กๆด้วยการชวนสนทนากันอย่างอบอุ่นในกลุ่มเล็กๆของเรา


ครู : “เด็กๆทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัว มีสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำได้ดี ครูอยากฟังจังว่าเด็กๆแต่ละคนคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ดีโดยที่สิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องมีรางวัลมารองรับ ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาชมเราแต่เรารู้ตัวว่าเราทำสิ่งนั้นได้ดี”


เด็กๆใช้เวลาคิดเพียงครู่เดียวก็เริ่มเล่าให้ครูและเพื่อนฟัง


สิริน : หนูคัดลายมือได้สวย (เล่าแล้วยิ้มกว้าง)


แซน : ผมเตะฟุตบอลได้ดี (เล่าด้วยความมั่นใจ)


เจซี : ผมว่ายน้ำได้ดี


ซิน : ผมก็ว่ายน้ำได้ดีเหมือนกัน


เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่องอาจ เชื่อมั่นในตนเองต้องมีที่มาจากการเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยเรื่องเล็กๆก่อน 


เด็กทุกคนมีสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแม้ไม่ได้ขึ้นรับรางวัล เหรียญ โล่เกียรติยศจากเวทีแข่งขัน/ประกวดใดๆแต่เป็นเรื่องสำคัญที่เขาต้องตระหนักชัดเจนว่าเขามีดีอะไร


👉 เด็กบางคนมีความสามารถทางการพูดสื่อความหมายที่เกินวัย


👉 เด็กบางคนมีภาพของสิ่งที่ต้องวาดหรือปั้นในหัวอย่างชัดเจน


👉 เด็กบางคนมีหูที่จับจังหวะและคลื่นเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆได้ดี


👉 เด็กบางคนทำงานเรียบร้อย ละเอียดรอบคอบ


👉 เด็กบางคนมีทักษะด้านงานฝีมือ (ผู้ใหญ่บางคนยังอาย ครูคนหนึ่งแหละค่ะ🤣)


เมื่อพ่อแม่เห็นถึงสิ่งที่ลูกมี ขอให้ใช้โอกาสนี้ชมเชยและสนับสนุนในวิถีที่ลูกทำได้ดี 


“การชม” เป็นการย้ำเตือนให้ลูกยินดีกับสิ่งที่เขามี เด็กยังใช้สมองส่วนอารมณ์ทำงานมากกว่าสมองส่วนเหตุผล และใจเด็กยังไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะเชื่อมั่นหรือคิดสร้างตัวเองได้ทั้งหมด พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูที่ใกล้ชิดมีส่วนอย่างมากที่ช่วย Confirm ให้เด็กรู้ว่าเขามีอะไรดี


“การสนับสนุน” ในวิถีที่ลูกทำได้ดี เป็นการต่อยอดให้ความสามารถที่ลูกมีมาจากข้างในได้รับการพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดได้


การเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้คนๆหนึ่งมีชีวิตที่พุ่งไปข้างหน้า ไม่จมกับความทุกข์นานเกินไป ไม่เป็นทาสจากการตัดสินของผู้อื่น องอาจ สง่าผ่าเผย คมในฝักโดยไม่ต้องร้องขอการยอมรับจากใคร


ชีวิตพังได้ง่ายๆจากการที่ไม่เคยรู้เลยว่า “ตัวเองมีดีอะไร” และต้องขอการยอมรับจากคนอื่นอยู่ร่ำไป ในขณะที่การตระหนักรู้คุณค่าของตนเองจากโลกภายในคือสิ่งที่มั่นคง ฝั่งแน่นในจิตใจตลอดไป


“เลี้ยงลูกให้เค้าภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะ”


❤️ ด้วยรักและปรารถนาดีจากใจ ❤️


ครูปุ๊ก Play Academy

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น