top of page

Knowledge

โรคสมาธิสั้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี


ตลอดทั้งปีนี้ ครูประเมินพัฒนาการเด็ก และพบว่าเด็กมีปัญหาด้านสมาธิเยอะมาก เยอะจนปรารภระหว่างส่งต่อเคสว่า ทำไมระยะหลังมานี้เด็กมีปัญหาด้านสมาธิ และพัฒนาการเยอะจัง

.


โรคสมาธิสั้นกระทบต่อทั้งตัวบุคคลเอง คนที่อยู่รอบข้าง และสังคม หากสงสัยว่าลูกอาจเป็นสมาธิสั้น ขอให้รีบปรึกษาแพทย์

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page