PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

BLOG > POST

ค้นหา

เสียงจากปากมนุษย์คือสิ่งที่พัฒนาภาษาพูดได้ดีที่สุด

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงหกขวบจะเรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุดจากเสียงที่ออกจากปากมนุษย์ด้วยกัน เพราะการพูดของมนุษย์มีอารมณ์ มีการสะท้อนความรู้สึก


มีชีวิตชีวาที่เป็นไปตามธรรมชาติของสถานการณ์นั้นๆซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของสมองเด็กที่ใช้สมองส่วนอารมณ์เป็นแกนหลัก การเรียนรู้ภาษาอย่างถูกต้องจึงไม่ใช่แค่เรื่องพูดหรือออกเสียงได้แต่ต้องรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และเชื่อมโยงกับผู้อื่นเป็นเสียงจาก Youtube 


เสียงจากนิทานซีดี


เสียงจากการ์ตูนบนหน้าจอ


เสียงจากปากกาพูดได้


ไม่ใช่สื่อกลางที่ช่วยพัฒนาภาษาให้แก่เด็กเล็กๆได้อย่างแท้จริง


เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) 


เด็กเป็น Passive รับฟังอย่างเดียว ไม่เกิดปฏิสัมพันธ์โต้ตอบแบบ Active & Passive ตามธรรมชาติของการสนทนา


เราจึงพบเด็กที่พูดภาษาอังกฤษเก่งแต่เชื่อมโยงกับผู้อื่นไม่เป็น


เราจึงพบเด็กที่พูดบทสนทนาเลียนแบบสิ่งที่ได้ยินจากสื่อได้เหมือนเปี๊ยบแต่คิดบทสนทนาจากความคิดของตัวเองไม่ได้


เราอาจเจอคนที่พูดได้ 5 ภาษาแต่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้เลย เพราะไม่เข้าใจผู้อื่น ภาษาจึงไม่ใช่แค่เรื่องพูดได้แต่คือสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดและผู้ฟังด้วย


แม้แม่จะอ่านหนังสือนิทานถูกๆผิดๆก็ดีกว่าไม่อ่านเลย และครูสนับสนุนให้อ่านต่อไป


แม้แม่จะพูดไม่ชัด ออกเสียงคำไม่ถูกต้องก็ยังควรพูดกับลูกต่อไป


ระหว่างที่แม่อ่านนิทานหรือพูดกับลูก สิ่งที่สำคัญมากกว่าเนื้อหาหรือคำที่ถูกต้องคือความรัก ความห่วงใย และอ้อมกอดอันอบอุ่นที่จะอยู่ในความทรงจำของลูกตลอดไป เมื่อเด็กได้รับการถ่ายทอดอารมณ์ที่เป็นบวก สมองส่วนอารมณ์ก็ทำงานอย่างผ่อนคลาย เป็นสุข และเรียนรู้ได้ดีทั้งภาษาพูด และภาษาใจไปพร้อมๆกัน


สิ่งเหล่านี้ Youtube นิทานซีดี การ์ตูนบนหน้าจอ ปากกาพูดได้ทำแทนพ่อแม่ไม่ได้นะคะ


ด้วยรักจากใจจริง


ครูปุ๊ก Play Academy

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น