top of page

Knowledge

เลี้ยงลูกเชิงบวกไม่ใช่การตามใจลูก


เลี้ยงลูกเชิงบวกไม่ใช่การตามใจ

หรือทำให้ลูกสมหวังทุกเรื่อง

พ่อแม่ที่ไหลตามลูกไปเรื่อย

ปล่อยให้ลูกนำเกมแล้วพ่อแม่ทำตาม

ไม่ใช่การเลี้ยงลูกเชิงบวก

แต่คือพ่อแม่ที่สร้างวินัยให้ลูกไม่เป็น

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page