top of page

Knowledge

เรื่องของออทิสติกเทียม


น่าเสียดายที่เด็กคนหนึ่งเกิดมาเป็นเด็กปกติ

แต่ด้วยวิธีการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง

จึงส่งผลให้เขามีสภาวะเป็นออทิสติกเทียม

.


ออทิสติกเทียมแตกต่างจากออทิสติกแท้

ตรงที่ออทิสติกแท้เป็นความผิดปกติของสมอง

ต่อการเชื่อมโยงกับผู้อื่น (เกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์มารดา)

แต่ออทิสติกเทียมคือเด็กที่มีสมองด้านสังคมเป็นปกติ

แต่ด้วยการขาดปฏิสัมพันธ์ที่มากพอ

การขาดการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาที่มากพอ

ทำให้เด็กสื่อสารสองทางไม่เป็น

.


หากลูกเป็นออทิสติกเทียมแล้ว

ต้องกระตุ้นด้วยการสื่อสารกับลูกให้มาก

มีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมกับลูกให้มาก

เลิกหน้าจอทุกชนิด

เพื่อปรับกระบวนการทำงานของสมอง

ให้เรียนรู้การสื่อสารสองทาง

และเชื่อมโยงกับคนอื่นมากขึ้น

.


ทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันปัญหานี้ตั้งแต่แรก

งานซ่อมยากกว่างานสร้างเสมอนะคะ

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page