PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

BLOG > POST

ค้นหา

เด็กแต่ละคนคือ Limted Edition

พ่อแม่จะมีความสุขขึ้นทันที

เมื่อไม่เอาลูกไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น

เช่น ลูกเพื่อน เด็กข้างบ้าน เพื่อนที่โรงเรียนลูก

ไม่มีเด็กคนไหนสมบูรณ์แบบ

และไม่มีพ่อแม่คนไหนเล่าทุกเรื่องของลูกเค้าให้คุณฟังทั้งหมด

มองจากมุมของคนนอกครอบครัว

อาจรู้สึกว่าทำไมลูกเค้าดูดีไปหมดทุกอย่าง

ลูกเราเก่งหรือดีสู้ลูกเค้าไม่ได้เลย


ครูอยากจะบอกว่า 


“ไม่มีเด็กคนไหนสมบูรณ์แบบ”


เด็กทุกคนมีสิ่งที่ต้องแก้ต้องปรับเป็นของตัวเอง

เด็กหลายคนเรียนหนังสือเก่ง พูดภาษาอังกฤษเก่ง

แต่ไม่มีทักษะทางสังคม สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่เป็น

เด็กหลายคนสอบเข้าเรียนต่อ ป.1 โรงเรียนชื่อดังได้

แต่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ แพ้ไม่เป็น

ตัวเองต้องถูกและเป็นที่หนึ่งเสมอ

เด็กหลายคนเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่ชั้นประถมต้น

แต่รอคอยไม่เป็น วู่วาม ไปที่ไหนวงแตก

ทำอะไรไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ


ในขณะที่


เด็กบางคนสติปัญญา และผลการเรียนปานกลาง

แต่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีความเข้าใจผู้อื่นสูง

เค้าจึงเป็นที่รักของเพื่อนที่อยู่ล้อมรอบ

เด็กบางคนความจดจ่อไม่ดี

ควบคุมตัวเองให้ Focus กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ไม่นานแต่ไม่ทำร้ายผู้อื่น และไม่ก้าวร้าวกับพ่อแม่

เด็กบางคนทำความเข้าใจบทเรียนคณิตศาสตร์ได้ยากแต่เค้ารักการอ่าน เขียนประโยคต่างๆได้เป็นเรื่องราวน่าติดตามและมีความสุขมากกับโลกแห่งภาษา

เด็กทุกคนมีโอกาสหรือสิ่งที่ดีอยู่ในตัว

ที่ช่วยให้เค้าพัฒนาต่อไปได้ตามตัวตนที่เขาเป็น

ครูอยากให้พ่อแม่เห็นคุณค่าในส่วนที่ดีของลูก

พอใจในสิ่งที่ลูกเรา “เป็น”

ไม่ใช่พอใจเมื่อลูกเราเป็นได้อย่างเด็กที่เราคาดหวังให้เป็น


ค่อยๆแก้ส่วนที่พร่อง

ค่อยๆเติมในส่วนที่ขาดหายไป

ให้เวลากับลูกและตัวเองในการปรับตัว

แต่ต้องมีเป้าหมาย เอาจริง และลงมือทำ

เด็กแต่ละคนคือ Limited Edition

พ่อแม่จึงต้องพัฒนาเขาไปตามตัวตนที่เขาเป็น

ไม่ใช่พัฒนาไปตามสิ่งที่คนอื่นเป็น

จนลืมรักษาตัวตนและความสุขของลูกเรา


“ชีวิตที่น่าสงสารที่สุดคือชีวิตที่ไม่มีแม้แต่ความเป็นตัวของตัวเอง”


ด้วยรักและปรารถนาดีจากใจ


ครูปุ๊ก Play Academy


(บทความนี้หมายถึงเด็กที่มีพัฒนาการตามปกติหรือเด็กทั่วไป

ที่อาจมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ได้เป็นธรรมดา

ไม่ได้ครอบคลุมถึงเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

เพราะถ้าปัญหานั้นเบี่ยงเบนเกินเกณฑ์ปกติมาก

เด็กควรได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์เฉพาะทาง

ควบคู่ไปกับการปรับวิธีการเลี้ยงดูในครอบครัวนะคะ)

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น