top of page

Knowledge

อย่าลงโทษลูกด้วยการไม่พูดกับลูก


หลายครั้งเมื่อลูกทำผิดพลาด

แม่บางคนเลือกวิธีการลงโทษลูก

โดยการไม่พูดกับลูก

ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ควรทำ

.


เด็กรับรู้ถึงความโกรธของแม่ได้

และเด็กได้เข้าหา คุยด้วย กล่าวขอโทษ

แต่แม่ยังคงไม่พูดด้วย

เด็กย่อมไปต่อไม่ถูก หมดกำลังใจ

เมื่อเจอแบบนี้เข้าบ่อยๆ

ลำบากใจมากๆเข้า

สักวันการไม่พูดด้วยของแม่

ก็เป็นเรื่องที่เขาเลือกจะไม่สนใจ

โดยเฉพาะกับลูกวัยรุ่น

.


การไม่พูดด้วยนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายอึดอัดใจ

บ่งบอกถึงทิฐิอันแรงกล้าซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดี

การไม่พูดไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจต่อกัน

เพราะเป็นวิธีที่ปราศจากการสื่อสารซึ่งกันและกัน

แล้วจะเข้าใจกันได้อย่างไร

.


เด็กยังอาจจดจำนำไปใช้กับเพื่อนหรือคู่สมรส

ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับพฤติกรรมแบบนี้ได้

เพราะเป็นการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

และอีกฝ่ายไม่รู้ว่าต้องการอะไร

ไม่มีใครทนกับคนที่ใช้อารมณ์ไปได้นานๆ

.


จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

อย่าลงโทษลูกด้วยการไม่พูดกับลูก

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page