top of page

Knowledge

สร้างให้ลูกมีใจที่แข็งแกร่ง


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ครูเคยกล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านจิตใจที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นต้องประกอบด้วย


1. มี Self - Esteem ที่ดี

2. มี Self- Resilience ที่ดี


ครูได้พูดถึง Self-Esteem หรือความภาคภูมิใจในตัวเองไปมากพอในระดับที่ตัวเองเชื่อว่าพ่อแม่เข้าใจได้ จดหมายฉบับนี้จึงจะกล่าวถึงปัจจัยสำคัญด้านจิตใจอีก 1 ปัจจัยที่พ่อแม่ควรรู้จัก นั่นก็คือ Self-Resilience

.


Self-resilience หมายถึง ความสามารถในการฟื้นตัว คืนตัวจากความยากลำบากได้อย่างรวดเร็ว มีสภาวะที่ยังคงอยู่ ต้านทานได้

.


อาจเรียกคนที่มีลักษณะนี้ด้วยคำ 3 คำง่ายๆว่า” อึด ฮึด สู้”


อึด : ต้านทานได้ คงอยู่ได้


ฮึด : นำพาตัวเองให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้


สู้ : ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาใดๆ


นึกถึงภาพคนล้มแล้วลุก (ไม่จมปลักอยู่กับปัญหานานๆ ไม่ล้มแล้วล้มเลยไม่มีแรงลุกขึ้นอีก)

.


Self-Resilience ที่ดีมีที่มาจาก Self-Esteem ที่ดี กล่าวคือ บุคคลต้องรู้ถึงคุณค่าในตัวเอง เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เมื่อเจอปัญหาจึงแก้ ลุกขึ้นสู้ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

.


Self-Esteem จึงสัมพันธ์กับ Self-Resilience อย่างมีนัยสำคัญ

.


ถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกมี Self-Resilience ที่ดีต้องเริ่มจาก


1. ให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองตามวัย ได้พึ่งพาตัวเอง ลองผิดลองถูก แก้ปัญหาด้วยตัวเอง พ่อแม่เฝ้ามองดูห่างๆ เมื่อลูกทำได้สำเร็จ ขอให้ชมลูกบนความพยายามของลูก


2. พ่อแม่ไม่ต้องเข้าไปช่วยลูกแก้ปัญหาทุกเรื่อง เพียงเพราะกลัวลูกลำบากหรือคิดว่าวิธีการของลูกจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด


ครูอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า เด็กที่ไม่เคยแก้ปัญหาด้วยตัวเองเลย ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่เจอปัญหาแล้วพ่อแม่เข้ามาช่วยเหลือตลอดจะเปราะบางเพราะเขาไม่เคยแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ขาดความเชื่อมั่น รอคนอื่นมาแก้ให้ตลอด และมักมีลักษณะที่พึ่งพาคนอื่นมาก ซึ่งครูคิดว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกเป็นเช่นนี้


3. พ่อแม่เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นถึงความเป็นนักสู้ นักแก้ปัญหาผ่านการทำงาน และการใช้ชีวิต ลูกเป็นอย่างที่เขาเห็นพ่อแม่เป็น พ่อแม่ที่มีความเพียรพยายามในการแก้ปัญหากับพ่อแม่ที่หนีปัญหานั้นไม่เหมือนกัน ลูกรับรู้ และเป็นภาพจำที่อยู่ในตัวเขาไปในระยะยาว

.


Self-Resilience เป็นภูมิต้านทานของชีวิต หล่อหลอมให้ลูกแข็งแกร่ง ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาทั้งปวงด้วยสติปัญญา ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็ว ไม่จมปลักอยู่กับปัญหานานๆ ไม่ฆ่าตัวตายเพราะแก้ปัญหาไม่ได้

.


Self-Resilience จึงเป็นทักษะที่ผลักดันให้คนๆหนึ่งไปสู่ความสำเร็จได้เพราะระหว่างทางก่อนไปสู่ความสำเร็จน้อยใหญ่นั้นย่อมเจอปัญหาและอุปสรรคเสมอ แต่คนที่มี Self-Resilience ที่ดีจะจัดการกับทุกปัญหาได้ด้วยหัวใจที่อึด ฮึด สู้

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios