top of page

Knowledge

วินัยลูกขึ้นอยู่กับพ่อแม่วินัยช่วยให้ลูกรักษาหน้าที่ของตนเอง


วินัยช่วยให้ลูกรับผิดชอบการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย


วินัยควบคุมลูกให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้


วินัยเตือนลูกให้รู้จักกาลเทศะ อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ


วินัยยับยั้งลูกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน


วินัยคือโครงสร้างใหญ่ของนิสัยที่จะทำให้ลูกมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จต่อไป


วินัยไม่ได้เกิดขึ้นในตัวลูกมาตั้งแต่กำเนิด เด็กควบคุมตัวเองไม่ได้ “พ่อแม่” ต้องช่วยลูกให้ควบคุมตัวเองได้ การสร้างวินัยให้ลูกจึงเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่


วินัยต้องสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็ก ยิ่งเริ่มได้เร็วและลงมือฝึกจริงจัง พ่อแม่จะเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และไม่เหนื่อยมากเท่าการสร้างเมื่อลูกโต


คำว่า “สายเสียแล้ว” นั้นมีอยู่จริง เด็กไม่เคยตั้งใจเรียนหนังสือมาก่อน เพิ่งจะมาเคี่ยวเข็ญให้ตั้งใจเรียนเมื่ออายุ 14 ปีก็ดูเป็นเรื่องยาก และน่าเหนื่อยใจที่ต้องต่อสู้กับพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบ ต่อต้าน ดื้อรั้น และความก้าวร้าวที่ลูกมีต่อพ่อแม่ในตอนนั้น


เริ่มฝึกวินัยลูกตั้งแต่วันนี้


- ลูกอายุ 2 -3 ขวบ (วัยเตรียมอนุบาล)


ฝึกให้เข้านอน ตื่นนอน กินข้าวเป็นเวลา ควบคุมการขับถ่าย และฝึกให้ลูกเชื่อฟังเมื่อพ่อแม่บอกว่า “ไม่”

.- ลูกอายุ 3 - 5 ขวบ (วัยอนุบาล)


ฝึกให้กินข้าว อาบน้ำ แปรงฟัน เก็บของเล่น รอคอย เข้าคิว จดจ่อกับกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าประมาณ 10 นาทีในแต่ละกิจกรรม

.


- ลูกอายุ 6 - 11 ขวบ (วัยประถมศึกษา)


รับผิดชอบหน้าที่เรื่องเรียน ส่งงานครูตามเวลาที่กำหนด ช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย เช่น จัดสมุดและหนังสือที่ต้องเรียนในแต่ละวัน เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง ตรงเวลา และรู้จักจัดการอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม

.


ครูขอย้ำอีกครั้งว่าวินัยต้องสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็ก

การเลี้ยงลูกให้มีวินัยคือการเลี้ยงลูกอย่างมีเป้าหมาย

พ่อแม่จะประสบความสำเร็จในการสร้างวินัยได้ด้วยการเอาจริง หนักแน่น สม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ไม่ล้มเลิกง่ายๆเมื่อลูกไม่ยอมทำตามในระยะแรก เมื่อพ่อแม่สร้างวินัยลูกได้สำเร็จผลตอบแทนนั้นแสนคุ้มค่าเพราะลูกจะมีชีวิตที่ดีโดยพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงไปตลอดชีวิต

.


นอกจากความรักแล้ว วินัยเป็นสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุดที่พ่อแม่จะให้แก่ลูกได้

.


ด้วยรักและปรารถนาดีจากใจ

ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร

นักสุขภาพจิตเด็กและนักจัดกระบวนการเรียนรู้

ผู้อำนวยการสถาบัน Play Academy ติดต่อสถาบัน Play Academy โทร. 083 596 5 596

Comments


bottom of page