top of page

Knowledge

ลูกเปลี่ยนเมื่อพ่อแม่ไปในทิศทางเดียวกัน


ปัญหาใหญ่ในการปรับพฤติกรรมลูกคือ

พ่อแม่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน


แม่ says “No!”

พ่อ says “Yes!”


เด็กเกิดความสับสน

สรุปแล้ว “ได้” หรือ “ไม่ได้”

“อนุญาต” หรือ “ไม่อนุญาตกันแน่?”


ถ้าก่ำกึ่งแบบนี้หนูจะได้เลือกทำในสิ่งที่หนูอยากทำ

.


อีกนัยหนึ่ง เด็กอาจสรุปได้ว่า

เรื่องที่พ่อแม่เถียงกันอยู่นั้น

ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร

เพราะถ้าสำคัญจริง

พ่อกับแม่ก็ต้องไม่ยอมเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น ฉันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป

.


หนักกว่านั้น พ่อว่าแม่ต่อหน้าลูก


“เธอจะอะไรกันนักหนา”


“ตัวเธอเองยังทำไม่ได้เลย”


หรือบอกลูกว่า


“อย่าไปบอกแม่นะว่าพ่ออนุญาต”


ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว

ลูกจะเหลือความเคารพอะไรในตัวแม่?


เผลอๆลุกขึ้นช่วยพ่อว่าแม่ไปด้วยกัน

ถ้า Respect ไม่มีเหลือให้กันในครอบครัว

การปกครองลูกก็เป็นไปได้ยาก

.


พ่อแม่ต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการเลี้ยงลูก

ตกลงที่จะไปในทิศทางเดียวกัน


ถ้าแม่ No พ่อต้อง No ด้วย

ถ้า Yes ก็ Yes ด้วยกันทั้งคู่


เพื่อ confirm กับลูกว่าเขาต้องหยุดหรือทำต่อได้

ถ้าไปคนละทิศทาง เด็กก็เลือกปฏิบัติ

.


เลี้ยงลูกต้องมีเป้าหมาย

เข้มแข็ง หนักแน่น เอาจริง สม่ำเสมอ

จะได้ไม่ต้องมานั่งโทษกันทีหลังว่า


“ตอนนั้นฉันทำแล้วแต่เธอไม่ให้ความร่วมมือ

มันถึงเป็นแบบนี้ยังงัยล่ะ”


เพราะหลายครั้งที่ประโยคนี้มักจะถูกเอ่ยออกมา

ในวันที่ปัญหาพฤติกรรมของลูกมีมากขึ้น

จนพ่อแม่เอาไม่อยู่แล้วจริงๆ

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments