top of page

Knowledge

ลูกดีได้ด้วยการใช้เหตุผล


ครูเชื่อในการสื่อสารที่ใช้เหตุผล

อธิบายให้ลูกฟังว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ

อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ชัดๆ ช้าๆ

ยกตัวอย่างให้ลูกเห็นภาพ

หนูทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดอะไรตามมาได้บ้าง

.


เด็กที่เติบโตมากับการใช้เหตุผล

จะมี Critical Thinking และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และวุฒิภาวะ

มากกว่าเด็กที่เติบโตมากับการเลี้ยงดูแบบใช้อารมณ์

.


การใช้เหตุผลพูดคุยกับลูก

จะได้รับความร่วมมือที่มากกว่าการข่มขู่หรือบังคับ

.


ครูไม่เห็นข้อเสียอะไรเลย จากการเลี้ยงดูลูกด้วยการใช้เหตุผล

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page