top of page

Knowledge

รางวัลที่ดีสำหรับลูกคือเวลาคุณภาพความทรงจำที่งดงามของลูก

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ซื้อของเล่นราคาแพงให้

ไม่ได้อยู่ที่พาไปพัก กิน เที่ยว หรูหราเพียงใด

.


แต่อยู่ที่พ่อแม่พูดคุยกับเขาว่าอย่างไร

ปฏิบัติเอื้ออาทรกับเขาแค่ไหน

รับฟัง และเข้าใจความรู้สึกเขาเพียงใด

ยามเขามีท่วมท้น พ่อแม่เข้ามาช่วยเหลือเขาแค่ไหน

.


ความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดี

ดำเนินผ่านสิ่งที่เรียกว่า “เวลาคุณภาพ”

.


เวลาคุณภาพคือเวลาที่พ่อหรือแม่

ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับลูก

นั่งเล่นที่พื้นด้วยกัน คุยกัน เชื่อมโยงอารมณ์กัน

งดการใช้ Line เล่น Facebook ดู Instagram

.


การที่พ่อแม่และลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

แต่ต่างคนต่างทำกิจกรรมของตัวเอง

ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

แบบนี้ไม่ใช่เวลาคุณภาพ

แบบนี้เรียกว่า “อยู่รวมในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น”

.


ลูกต้องการเวลาคุณภาพเยอะๆจากพ่อแม่

เพียง 10 แรกในชีวิตของเขาเท่านั้น

พ้นจากนั้น โลกของลูกคือเพื่อนสนิท

การงาน และครอบครัวของเขา

.


จงตักตวงเวลาที่จะสร้างคุณภาพความสัมพันธ์

ตั้งแต่ลูกยังเล็ก

เวลาทำให้คนเปลี่ยน

เวลาทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยน

แต่ความทรงจำที่ดียังฝังแน่นแม้เวลาเปลี่ยนไป

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page