top of page

Knowledge

พัฒนาทุกด้านทำงานเชื่อมโยงกันทั้งหมด


แม้พัฒนาการจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน แต่ทุกด้านทำงานเชื่อมโยงเป็นวงจร รับ - ส่ง กันหมด

.


ถ้าลูกมีปัญหาพัฒนาการประเด็นใด เช่น พูดช้า เขียนลำบาก ถือของแล้วหล่นบ่อย ความจดจ่อไม่ดี

.


ขอให้พ่อแม่เข้าใจว่า ลูกไม่ได้มีปัญหาเพียงประเด็นนั้น แต่มีที่มาจากปัญหาพัฒนาการด้านต่างๆก่อนหน้านี้ด้วย ซึ่งลูกควรได้รับการช่วยเหลือที่ตรงประเด็น ถูกวิธี และเร็วที่สุด

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments