top of page

Knowledge

พัฒนาการผิดปกติเกิดจากสมองส่วนที่ควบคุมพัฒนาการนั้นทำงานผิดปกติ


แม้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กในช่วง 10 ปีมานี้จะได้รับการเผยแพร่ไปยังพ่อแม่ผ่านสื่อต่างๆมากมาย แต่ยังมีพ่อแม่อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพัฒนาการลูกอย่างมากพอ

.


พัฒนาการถูกควบคุมด้วยการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านนั้นโดยตรง และสมองส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้าพัฒนาการด้านใดทำงานผิดปกตินั่นหมายถึงสมองส่วนที่ควบคุมพัฒนาการนั้นทำงานผิดปกติ ต้องได้รับการกระตุ้นให้ทำงานเป็นปกติให้เร็วที่สุดเพื่อไม่กระทบต่อพัฒนาการด้านอื่นต่อไป

.


- เด็กบางคนเดินบนพื้นทรายไม่ได้ ขยะแขยงกาว อุดหูทุกครั้งเมื่อใช้ไดร์เป่าผม รับไม่ได้กับเสียงเครื่องปั่นผลไม้ เสียงสตาร์ทรถ อาจต้องเฝ้าระวังเรื่อง Sensory Processing Disorder (SPD)


- เด็กบางคน เมื่อถึงวัยที่เสียงพยัญชนะต้น และตัวสะกดต่างๆตามช่วงวัยควรชัด แต่ยังคงไม่ชัดหลายเสียง อาจต้องเฝ้าระวังเรื่องภาวะพูดไม่ชัด


- เด็ก 4 ขวบควรเดินเป็นเส้นตรงโดยใช้ส้นเท้าขวาต่อกับนิ้วเท้าซ้าย สลับไปมาได้แต่เด็กทำไม่ได้ พ่อแม่ต้องกลับมาดูการทำงานของ Gross Motor


- เด็ก 6 ขวบควรผูกเชือกรองเท้าผ้าใบด้วยตัวเองได้ แต่ทำไม่ได้ ต้องดูเรื่องสติปัญญา การทำงานของกบ้ามเนื้อมัดเล็ก และการทำงานของมือและตาที่สัมพันธ์กัน


- รวมถึงในวัยที่ควรแยกจากพ่อแม่ชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ของตัวเอง แต่ยังคงวิตกกังวลมาก ควบคุมจัดการอารมณ์ไม่ได้ เล่นกับเพื่อนไม่เป็น เชื่อมโยงกับคนอื่นไม่ได้ ต้องดูเรื่อง Adjustment / ทักษะทางสังคม และสุขภาพจิตเด็ก


- แม้แต่ เด็กที่วอกแวกง่าย จดจ่อน้อย ความพากเพียรต่ำ ทำงานละเอียดไม่ได้ รอไม่เป็น พ่อแม่ต้องเฝ้าระวังสมาธิสั้น


เหล่านี้คือปัญหาทางพัฒนาการ

.


ถ้าพ่อแม่รู้แน่ชัดถึงสภาวะพัฒนาการลูกจะช่วยเหลือ และส่งเสริมลูกได้อย่างถูกทาง ถูกที่ ถูกเวลา (ปัญหาไม่ลุกลามเกินไป

.


พ่อแม่ควรพาลูกประเมินพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอจนถึงอายุ 6 ขวบ ความถี่ทุก 4 - 6 เดือนตามสภาวะพัฒนาการของแต่ละคน

.


ไม่ต้องรอให้ลูกมีปัญหาแล้วค่อยพาลูกประเมินพัฒนาการ เพราะพัฒนาการเป็นเรื่องละเอียด เฉพาะทาง และควรได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ สำคัญต่อการใช้ชีวิตของเด็กทุกคน

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page