top of page

Knowledge

ทักษะการคิดวิเคราะห์คือเรื่องสำคัญของชีวิต


Critical Thinking ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

หรือเป็นวิชาการแต่อย่างใดเลย

แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพบเจออยู่แล้วในชีวิตประจำวัน

และเป็นเรื่องสำคัญมาก

.


Critical Thinking คือ การคิดวิเคราะห์ คิดเป็นเหตุเป็นผล

เด็กที่ได้รับการส่งเสริมให้มี Critical Thinking ที่ดี

จะเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลรอบตัว

วางแผน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.


Critical Thinking ยังเป็นเกราะคุ้มกันภัยได้ดี

เด็กจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ

ไม่เชื่อเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล

รู้ทันคน รู้ทันการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ

เพราะเด็กคิดวิเคราะห์เป็น

.


Critical Thinking ไม่ใช่ทักษะที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

คนที่มี Critical Thinking ที่ดีเกิดจากการฝึกฝนทั้งหมดเริ่มบ่มเพาะได้ตั้งแต่ลูกฟังรู้เรื่อง และให้ช่วยเหลือตัวเองให้มาก

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page