top of page

Knowledge

คุณค่าของคำชม


เด็กทุกคนต้องการคำชม

แม้แต่ผู้ใหญ่ “คำชม” ยังมีอิทธิพลให้มีกำลังใจต่อไป

ทำให้หัวใจแช่มชื่น สร้างพลังบวก เกิดแรงจูงใจมหาศาล

ผลักดันให้เดินไปข้างหน้าต่อไป

.


ลองเปลี่ยนการบ่น ด่าทอ พูดประชดประชัน

มาเป็น “คำชม” แล้วมองดูลูกว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวลูกบ้าง

รอยยิ้ม ท่าทางดีใจ การวิ่งไปบอกคนอื่นๆว่า “แม่ชม”

การลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีรับคำชมให้ดีขึ้นต่อไป

โดยพ่อแม่ไม่ต้องเคี่ยวเข็ญ

.


คำชมนั้นแสนวิเศษ

ไม่ต้องหาซื้อด้วยเงินทอง

เพียงพูดออกมาจากปาก และหัวใจ

แต่สร้างแรงบันดาลใจต่อคนๆหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขา เปลี่ยนสังคม และเปลี่ยนโลกใบนี้ได้

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários