top of page

Knowledge

ความผิดหวังคือภูมิต้านทานของชีวิต


ความผิดหวังคือภูมิคุ้มกันทางใจที่ลูกควรได้รับ

เพราะในชีวิตจริง เราไม่สามารถสมหวังไปกับทุกอย่างได้

ชีวิตมีผิดหวัง และสมหวังเป็นเรื่องธรรมดา

ความผิดหวังเป็นการรับรู้ทางความรู้สึกที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page